Offices

Head Office

Sanganya Nishi 3-12-4, Taisho-ku, Osaka City, Osaka 551-0001 Japan

TEL: (+81)-6-6554-1581(Main)

FAX: (+81)-6-6554-1592

MARUICHI KAIUN CO., LTD Head Office

Tokyo Branch

Lusis Bldg., Higashishimbashi 2-16-1, Minato-ku, Tokyo 105-0021

TEL: (+81)-3-3436-4902(Main)

FAX: (+81)-3-3436-5854

MARUICHI KAIUN CO., LTD Tokyo Branch

Osaka Chemical Center(Dangerous goods Warehouse)

Nanko Kita 3-4-99, Suminoe-ku, Osaka City, Osaka 559-0034

TEL: (+81)-6-6612-3371

FAX: (+81)-6-6613-3941

MARUICHI KAIUN CO., LTD Osaka Chemical Center

Kizugawa Warehouse(General goods Warehouse / Poisonous goods warehouse)

Hirabayashi Kita 1-1-23, Suminoe-ku, Osaka City, Osaka 559-0026

TEL: (+81)-6-6685-5347

FAX: (+81)-6-6681-6628

MARUICHI KAIUN CO., LTD Kizugawa Warehouse

Mizushima Logistics Center(Dangerous goods Warehouse / General goods Warehouse)

Aza-Shinminato 8259-6, Otsushima-Tamashima, Kurashiki City, Okayama Prefecture 713-8103

TEL: (+81)-86-523-6301

FAX: (+81)-86-523-6302

MARUICHI KAIUN CO., LTD Mizushima Logistics Center

Tokyo Chemical Center(Dangerous goods Warehouse / General goods Warehouse)

Ukishimacho 9-3, Kawasaki-ku Kawasaki-shi, Kanagawa, 210-0862

TEL: (+81)-44-266-5570

FAX: (+81)-44-266-2020

MARUICHI KAIUN CO., LTD Tokyo Chemical Center

Group company

Asano Shipping Co., Ltd.

8th Floor, World Sannomiya Bldg., Isobe-dori 3-2-17, Chuo-ku, Kobe City, 651-0084

TEL: (+81)-78-231-4571

FAX: (+81)-78-231-4579

Asano Shipping Co., Ltd.

MKC (Thailand) Co., Ltd.

2533 Sukhumvit Road, Bangchak,
Phrakanong, Bangkok 10260 Thailand

TEL: +66 (0) 2730 3299

FAX: +66 (0) 2730 3224

MKC (Thailand) Co., Ltd.